Online přihláška

 

Pro předběžné přihlášení do příštího kurzu prosím vyplňte VŠECHNY následující údaje.

Po úspěšném odeslání obdržíte e-mail s předvyplněným formulářem (v PDF forátu) a dalšími informacemi.

 

Jsem držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel: (Vyplňte pokud již vlastníte ŘP)

Číslo řidičského průkazu: (Vyplňte pokud již vlastníte ŘP)

Žádám o řidičské oprávnění skupiny vozidel:

Jméno a příjmení (titul)

Datum narození

Místo narození

Rodné číslo

Státní občanství

Číslo dokladu totožnosti (Občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad)

Adresa:
Ulice

Město

PSČ

Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy bydliště

E-mail

Telefon

 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 sb.) a Zákonem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 sb.)