Změny ve výcviku a zkoušce z praktické jízdy na motocyklu

Dne 20.2.2016 nabyla platnosti novela zákona 247/2000 sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Změny se zásadně týkají provádění výcviku a závěrečných zkoušek z praktické jízdy na motocyklech v autoškolách.

Oproti dosavadní praxi v rámci části výcviku a při zkoušce pojede žadatel na motocyklu sám a učitel resp. zkušební komisař jej budou následovat na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu.

1. část praktické zkoušky (jízdy) u sk. A a jejich podskupin je prováděna na cvičném prostoru (manipulace s motocyklem, slalom, pomalá jízda, osmička, vyhýbání překážce atd., viz. níže).

V praxi to bude vypadat tak, že v první části výcviku začneme uchazeče připravovat na nově zavedené úkony pro zkoušku na cvičišti (viz. níže).
Teprve až uchazeč zvládne tyto úkony v uspokojivé míře, začne výcvik na silnici. Ten bude zprvu probíhat stejně jako dosud, tedy instruktor bude sedět na motocyklu za žákem. Kvůli přípravě na zkoušku bude ale nutné, aby alespoň několik hodin odjel v provozu žák sám. Instruktor ho bude pouze sledovat z dalšího motocyklu a dávat mu pokyny vysílačkou. Předepsaných 13 hodin výcviku však nemusí k úspěšnému zvládnutí zkoušky každému stačit. Případné výcvikové hodiny navíc budou účtovány dle sazebníku kondičních jízd.

Účastníci kurzů skupiny A (a podskupin) jsou u nás pojištěni proti úrazu.


www.ingridsfahrschule.de

Výňatek novinek ze zákona 247/2000sb.

§29a

„Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci učitele s žákem.“

§43 odstavec (6)

„U zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM,A1,A2 nebo A jede žadatel sám na výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven dvojím řízení ani dvojím zařízením umožňující ovládání spojky a provozní brzdy a zkušební komisař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení umožňující komunikaci s žákem, při jízdě v doprovodném automobilu může dávat pokyny prostřednictvím učitele výcviku.“